O nama

o-nama

O NAMA

Škola jezika CENTAR LINGUA FRANCA je osnovana sa ciljem da pruži najbolje znanje svojim učenicima i da im kroz nastavu uz pomoć najsavremenijih metoda približi željeni jezik.
U prijatnom ambijentu škole naši profesori će se potruditi da odogovore na sva vaša pitanja i da vam prenesu svoja lingvistička znanja. Svaki jezik je specifičan i zahteva određeni period proučavanja, ali mi garantujemo da ćete uz nas steći sve potrebne kompetencije i savladati jezik na najkvalitetniji način.

Škola pruža nastavu kroz više vidova predavanja: Individualno, poluindividualno i u grupi.
Grupe se sastoje od 4 do 12 ljudi u zavisnosti od nivoa i preferencije polaznika. Nastava se izvodi tokom celog dana u period od 8h do 22h. Tokom vikenda organizujemo druženja i radionice kako bi naši učenici imali priliku da razmenjuju znanja sa svojim kolegama.

Šta znači termin LINGUA FRANCA

LINGUA FRANCA označava termin za jezik čiji uticaj prelazi granice zemlje u kojoj se zvanično govori. Lingua Franca je, najkraće rečeno, zajednički jezik za komunikaciju i koriste ga neizvorni govornici, koji imaju različite kulturne pozadine, a žele međusobno da ostvare kontakte.Pojam dolazi iz arapskog jezika i u prošlosti se koristio kao naziv za sve zapadne Evropljane koje su arapi zvali franci. Da li će neki jezik postati lingua franca zavisi od političke i ekonomske moći zemlje iz koje potiče.

U određenim periodima različiti jezici su se koristili kao Lingua Franca. U srednjem veku, latinski je bio Lingua Franca u zapadnom delu Evrope, a u Vizantiji to je bio grčki jezik. Španski je zamenio latinski i u toku 16. i 17. veka, bio je jezik komunikacije u diplomatiji, a onda je na njegovo mesto došao francuski, koji je bio jezik međunardne komunikacije sve do sredine 20. veka, kada ga je potisnuo engleski jezik. Do uključenja Velike Britanije, Irske i Danske 1973. godine u Evropsku ekonomsku zajednicu, francuski i nemački su bili jezici komunikacije među zemljama članicama. Nemački je bio Lingua Franca nauke u mnogim delovima Evrope, Americi i nekim delovima Azije (Turska, Rusija, Azerbejdžan) tokom 19. i 20. veka, naročito u oblasti fizike, hemije i sociologije. Takođe se smatrao poslovnim jezikom i jezikom politike. U nekim disciplinama, kao što su filozofija i teologija, i danas je poznavanje nemačkog jezika od vitalnog značaja i postavlja se kao uslov pri kandidaturama za doktorate na nekim univerzitetima ne samo u Evropi, nego i u svetu.

U današnje vreme u 21. veku engleski jezik se smatra Lingua Franca iz razloga što se uveliko koristi na globalnom nivou i u mnogim zemljama sveta služi isključivo za poslovnu korespodenciju. Engleski jezik ima sada poseban status kao zvanični ili drugi jezik u više od sedamdeset zemalja, i činjenica je da ovakav prestiž do sada nije uživao nijedan jezik osim njega. Dakle, veliki je broj ljudi koji govore engleski kao maternji, drugi ili strani jezik. Štaviše, u mnogim zemljama sveta engleski je bio uveden kao nacionalni ili zvanični jezik, kao posledica britanskog kolnijalizma u prošlosti. Da li će neki drugi jezik u budućnosti preuzeti njegovo mesto, ostaje nam da vidimo…Comments are closed.